ช่วยเหลือ postfree108.com

บัญชี ถูกระงับใช้งาน เพราะอะไร

ลงประกาศ ผิดกฏร้ายแรง ส่งผลให้ บัญชี ถูกระงับใช้งาน กฏการใช้งานเว็บไซต์ กฏการลงประกาศ  การโพสต์ ลงประกาศส่งผลให้ ถูกระงับใช้งาน มีดังต่อไปนี้
1. ส่งเสริม เชิญชวนให้เล่นการพนัน 
2. ขายอุปกรณ์ทางเพศ การกระตุ้นทางเพศ
3. ยาเสพติด อุปกรณ์เสพ เช่น บุหรี่ไฟฟ้า
4. ซื้อขายสิ่งผลกฏหมาย
5. ฉ้อโกง โดนร้องเรียน