ข้อมูลประกาศ 043867
 • 750 บาท
ข้อมูลติดต่อ
 • trebs
 • เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
 • 0-2295-3171
 • LINE ID:@trebs
 • 23 ธ.ค. 2562 13:26 น.

เสียภาษีที่ดินฯ กันอย่างไร

สินค้ารายการนี้: การศึกษา อบรม สัมมนา
เสียภาษีที่ดินฯ กันอย่างไร
วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 13.00 - 17.00 น.
ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

การจัดเก็บภาษีตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 กำหนดเริ่มจัดเก็บภาษีตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 นั้น ทำให้ผู้เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ เกิดข้อสงสัยในประเด็นต่างๆ มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย จึงกำหนดจัดเสวนาวิชาการ เรื่อง เสียภาษีที่ดินฯ กันอย่างไร ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการไขทุกข้อสงสัย ตอบทุกคำถามในภาคปฏิบัติ:


กำหนดการ : วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 13.00-17.00
ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

• ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี (ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด) / หลักเกณฑ์กรณีที่อยู่ในบังคับ
• ทรัพย์สินที่ได้รับการยกเว้น (๑๓ รายการ)
• ผู้มีหน้าที่เสียภาษีได้แก่ใครบ้าง
• ฐานภาษี
• อัตราจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
• การลดและการยกเว้นภาษี
• ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
• การประเมินภาษี
• การชำระภาษี
• การเร่งรัดภาษีค้างชำระ
• การอุทธรณ์ภาษี กรณีผู้เสียภาษีไม่เห็นด้วยกับการประเมิน
• การดำเนินการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
• การจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
• การประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและห้องชุด
• การให้ประชาชนตรวจสอบแก้ไข
• การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่และเงินเพิ่ม (ในส่วนที่ค้างชำระของปีเก่า/ตกสำรวจ)
กำหนดการเสวนา:
13:00 พิธีเปิด: รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์ ประธานมูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย
13:15 การบรรยาย: เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอย่างไรในภาคปฏิบัติ
ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
15:15 การบรรยาย: เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอย่างไรในภาคปฏิบัติ
ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
17:00 จบการเสวนา

ดูข้อมูลเพิ่มเติ่มได้ที่ https://www.thaiappraisal.org/thai/monthly/monthly.php?event=3


มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทยมูลนิธิ โทร: 0-2295-3171

Tag: ภาษีที่ดิน , เสียภาษี , สรุปภาษีที่ดิน , ขายที่ดินสียภาษีบุคคลธรรมดา , นิติบุคคลขายที่ดิน ต้องเสียภาษี , ภาษีธุรกิจเฉพาะ คำนวณภาษี, ซื้อ/ขายอสังหาริมทรัพย์ , วางแผนภาษี , ภาษีที่ดิน , ค่าธรรมเนียมการโอน , คำนวณภาษีที่ดิน

รายละเอียดสินค้า เสียภาษีที่ดินฯ กันอย่างไร

ข้อมูลติดต่อ
 • trebs
 • เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
 • 0-2295-3171
 • LINE ID:@trebs
 • 23 ธ.ค. 2562 13:26 น.


คำเตือน!! อย่าโอนเงิน มัดจำล่วงหน้า ผู้ซื้อ-ผู้ขาย ควรนัดเจอกัน พื้นที่โล่ง ไม่ไปคนเดียว และตรวจสอบสินค้าก่อนชำระเงินทุกครั้งที่มีการซื้อขาย