ข้อมูลประกาศ 043104
  • 5,900 บาท
ข้อมูลติดต่อ
  • tooktik
  • เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
  • 022952294
  • 02 ต.ค. 2562 09:29 น.

กลยุทธ์อาคารเก่า: ซ่อม สร้างใหม่

สินค้ารายการนี้: การศึกษา อบรม สัมมนา
รายละเอียด
อายุขัยทางกายภาพของอาคารยาวนานนับร้อยปี แต่อายุขัยทางเศรษฐกิจอาจมีแค่ 50 ปี อาคารที่มีอายุ 20, 30, 40, 50, 70 หรือ 80 ปี เราควรดำเนินการอย่างไร จะทุบทิ้งแล้วสร้างใหม่ดี หรือยังควรซ่อมและนำมาใช้ใหม่ จะเริ่มต้นคิดกันอย่างไร จะคิดถึงความคุ้มค่าได้แค่ไหน

รายละเอียด
• หลักการคำนวณความคุ้มทุน ในการซื้ออาคารเก่ามาปรับปรุง
• หลักการตรวจสอบต้นทุนก่อสร้างกับต้นทุการดัดแปลงอาคาร
• การวิเคราะห์ค่าก่อสร้างตามอายุอาคารและค่าเสื่อม
• การตรวจสอบข้อกฎหมายการปรับใช้ประโยชน์ตามประเภทอาคาร
• ข้อกำหนดพื้นฐานในการตรวจข้อกำหนดที่ดินต่อการใช้ประโยชน์
• การตรวจสอบความต้องการทางการตลาด
• กรณีศึกษาการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินเพื่อการตัดสินใจ

ผู้เข้าอบรมสามารถนำกรณีศึกษาอาคารเก่าของตนเองหรือครอบครัวมาใช้ประกอบการศึกษาหาแนวทางการจัดการอาคาร เพื่อเพิ่มพูนประโยชน์ในภาคปฏิบัติ เพื่อให้คุ้มค่าการอบรมอย่างแท้จริง (โปรดส่งล่วงหน้า)

กำหนดการ
08:30 เปิดการสัมมนา
08:45 บทวิเคราะห์ค่าก่อสร้าง อายุอาคารและค่าเสื่อม
09:45 พัก-รับประทานเครื่องดื่ม-เครื่องเคียง
10:00 กลยุทธ์การศึกษาความคุ้มค่าหรือไม่ของอาคารเก่าเพื่อการตัดสินใจ
11:00 ทางเลือกการตัดสินใจระหว่างการรื้อทิ้งสร้างใหม่กับการซ่อมแซม
12:00 พัก-รับประทานอาหารกลางวัน
13:00 กรณีศึกษาการแปลงอาคารเก่าเป็น Boutique Hotel
13:45 กรณีศึกษาการรื้อทิ้งอาคารเก่าสำคัญๆ ในประเทศไทยและแนวคิด
14:00 กรณีศึกษาการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินเพื่อการตัดสินใจ
14:30 พัก-รับประทานเครื่องดื่ม-เครื่องเคียง
14:45 Workshop กลยุทธ์การจัดการอาคารเก่าจากกรณีศึกษาของผู้เข้าร่วมสัมมนา
17:00 สรุปและปิดการสัมมนา
วิทยากร
ดร.โสภณ พรโชคชัย
นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์นานาชาติ (FIABCI Thai)
ประธานก่อตั้ง มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
ผู้แทน Int'l Assoc of Assessing Officers
กรรมการ ASEAN Real Estate Network Alliance
ผู้อำนวยการ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
พร้อมด้วยคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ค่าเช่าและตั้งราคาค่าเช่าที่ดินและอาคารทุกประเภท ซึ่งมีประสบการณ์จากทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก
อ.ธนินทร์ นนนที , กรรมการผู้จัดการ บจก.ซีบีเอ็นเค แมเนจเม้นท์
จัดโดย บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : >>>> https://www.trebs.ac.th/th/46/Renovate-of-Real-Estate-Building

TAG: #ซ่อมอาคาร #สร้างใหม่#อาคารเก่าปรับปรุง #อายุอาคาร #ค่าเสื่อมอาคาร #กฎหมายอาคาร #กฎหมายสิ่งปลูกสร้าง #อสังหาริมทรัพย์ #อสังหา

รายละเอียดสินค้า กลยุทธ์อาคารเก่า: ซ่อม สร้างใหม่

ข้อมูลติดต่อ
  • tooktik
  • เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
  • 022952294
  • 02 ต.ค. 2562 09:29 น.


คำเตือน!! อย่าโอนเงิน มัดจำล่วงหน้า ผู้ซื้อ-ผู้ขาย ควรนัดเจอกัน พื้นที่โล่ง ไม่ไปคนเดียว และตรวจสอบสินค้าก่อนชำระเงินทุกครั้งที่มีการซื้อขาย