ข้อมูลประกาศ 043060
  • 45,000 บาท
ข้อมูลติดต่อ
  • tooktik
  • เขตช่องนนทรี กรุงเทพมหานคร
  • 022952294
  • 27 ก.ย. 2562 10:51 น.

หลักสูตรการประเมินค่าทรัพย์สินมืออาชีพ|ประกาศนียบัตร|

สินค้ารายการนี้: การศึกษา อบรม สัมมนา
รายละเอียด
หลักสูตรนี้ รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ดูงาน ลงสนามจริง กับนักประเมินระดับมืออาชีพ
เหมาะสำหรับ: เจ้าของทรัพย์สิน นักลงทุน-นายหน้า หน่วยงานราชการ สถาบันการเงิน และผู้ประเมินราคา
โดยหลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับ การอบรมสามารถวิเคราะห์ศักยภาพของอสังหาริมทรัพย์แต่ละประเภทได้ด้วยตัวเองเป็น และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการลงทุนและบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถต่อยอดไปสู่อาชีพต่างๆ ในวงการอสังหาริมทรัพย์ที่ท่านต้องการ
อำนวยการสอนโดย: วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ประเมินระดับชั้นวุฒิ ประสบการณ์กว่า 20 ปี
ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ:
1. เพิ่มพูนความรู้ด้านวิชาชีพประเมินค่าทรัพย์สิน และสามารถประกอบวิชาชีพด้านการประเมินราคาเพื่อ
2. ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับความรู้เพียงพอในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
3. สามารถวิเคราะห์ทรัพย์สินแต่ละประเภทเพื่อการซื้อ ขาย เช่า สินเชื่อ กำกับ-ตรวจสอบและทบทวนรายงานประเมินค่าทรัพย์สินได้อย่างมั่นใจ
4. ผู้สำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ของหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตร รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ
ระยะเวลาในการอบรม:
เรียนเต็มเวลา 08:30-17:00 น. รวม 14 สัปดาห์ หรือ 256 ชั่วโมง
รูปแบบการอบรม:
1. ดูงาน-สำรวจทรัพย์สินภาคสนามจริงในกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยผู้ประเมินระดับมืออาชีพ
2. ดูงาน-สำรวจทรัพย์สินในเมืองท่องเที่ยว รีสอร์ท คอนโดหรู และบ้านพักตากอากาศ (พัทยา และศรีราชา)
3. ดูงานหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องพร้อมฟังบรรยายข้อมูลที่เป็นประโยชน์ (กรมบังคับคดี สำนักงานที่ดิน สำนักผังเมือง และสถาบันการเงิน)
4. ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน และวิเคราะห์ศักยภาพของอสังหาริมทรัพย์เกือบทุกประเภท
ค่าลงทะเบียนอบรม:
ค่าอบรมตลอดหลักสูตร ท่านละ 45,000 บาท
(รวมค่าดูงานนอกสถานที่ และดูงานพัทยา-ศรีราชา พร้อมที่พัก 1 คืน)
สถาบันจัดการศึกษาอสังหาริมทรัพย์สำหรับ นานาชาติในด้านการประเมินค่าทรัพย์สิน การสำรวจวิจัย การพัฒนา-บริหารโครงการ อสังหาริมทรัพย์ การจัดการทรัพย์สิน การก่อสร้าง การบริหาร-การขาย การผังเมือง และการพัฒนา ที่ดินและเมือง
** ผู้บรรยายรุ่นนี้กำลังอยู่ระหว่างการเรียนเชิญ

สัปดาห์ กำหนดการอบรม
1 อบรมเข้ม 4 วัน ประเมินค่าอสังหาฯ สัมฤทธิ์ผลใน 4 วัน AP100
2 ลงภาคสนามประเมิน อาคารชุด และทาวน์เฮ้าส์
3 ดูงานพัทยา-ศรีราชา : Eastern Seaboard (ค้างคืน)
4 ดูงาน:
สำนักผังเมือง กทม./ สนง.ที่ดินกรุงเทพมหานคร
/ การประมูลทรัพย์สิน กรมบังคับคดี
5 อบรมเข้ม การประเมินมูลค่าด้วยวิธีการรายได้ AP130
6 ลงภาคสนามประเมิน ที่ดินเปล่า / โครงการจัดสรร
7 ลงภาคสนามประเมิน อะพาร์ตเมนท์ / โรงแรม
8 ลงภาคสนามประเมิน สำนักงาน
9 ลงภาคสนามประเมิน พลาซ่า
10 ทำรายงานประเมินกลุ่ม:
นำแปลงที่ดินของท่านตั้งสมมุติฐานสร้างเป็นโครงการ ฯลฯ
ตรวจสอบสีผังเมือง กฎการใช้ที่ดิน
ข้อกำหนดก่อสร้างของแปลงที่ดิน แบ่งจัดสรรการใช้ที่ดิน
11 ส่งรายงาน: ผลการประเมินต่อวิทยากร สรุปการแก้ไขปรับปรุงรายงาน
12 ทำรายงานประเมินกลุ่ม:
นำแปลงที่ดินของท่านตั้งสมมุติฐานสร้างเป็นโครงการ ฯลฯ
13 ส่งรายงาน: ผลการประเมินต่อวิทยากร Final
14 สัมมนาทบทวน และพบปะผู้นำวงการ:
สมาคมอสังหาฯ นายหน้า สินเชื่อ ประเมินฯ บริหารทรัพย์สิน
ประโยชน์ของงานประเมินต่อวงการอสังหาฯ

#อสังหาฯ #อสังหาริมทรัพย์ #ประเมินค่า #วิเคราะห์มูลค่า #เปรียบเทียบตลาด #แปลงรายได้เป็นมูลค่า #ประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ #ตลาดอสังหาริมทรัพย์ #ประเมินค่าทรัพย์สิน

รายละเอียดสินค้า หลักสูตรการประเมินค่าทรัพย์สินมืออาชีพ|ประกาศนียบัตร|

ข้อมูลติดต่อ
  • tooktik
  • เขตช่องนนทรี กรุงเทพมหานคร
  • 022952294
  • 27 ก.ย. 2562 10:51 น.


คำเตือน!! อย่าโอนเงิน มัดจำล่วงหน้า ผู้ซื้อ-ผู้ขาย ควรนัดเจอกัน พื้นที่โล่ง ไม่ไปคนเดียว และตรวจสอบสินค้าก่อนชำระเงินทุกครั้งที่มีการซื้อขาย