ข้อมูลประกาศ 043012
  • 8,000 บาท
ข้อมูลติดต่อ
  • tooktik
  • เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
  • 022952294
  • 23 ก.ย. 2562 12:04 น.

หลักสูตรอบรม นายหน้า RE131

สินค้ารายการนี้: การศึกษา อบรม สัมมนา
สถาบันฝึกอบรมอสังหาฯ มืออาชีพ
มีสิทธิ์สอบ
- ใบอนุญาตนายหน้ารับรองโดยสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย
- คุณวุฒิวิชาชีพนายหน้าอสังหาฯ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
หัวข้ออบรม
• แนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
• แนวโน้มประเภทโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่น่าเติบโต ฯลฯ
• การเงินสำหรับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
• ความรู้เรื่องการเงิน การลงทุนเพื่อซื้ออสังหาฯ ของผู้ซื้อ (ดอกเบี้ย-เงินเฟ้อ-มูลค่าในอนาคต / การคำนวณความคุ้มค่าในการลงทุนซื้ออสังหาฯ สำหรับผู้ซื้อเพื่อการอยู่อาศัย – ให้เช่า)
• ศิลปะเทคนิคการหาสินค้ามาขาย และ ความสำคัญของพื้นที่
• การขายและการบริหารการขายอสังหาริมทรัพย์แบบมืออาชีพ
• ธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์และเทคนิคการขายทรัพย์มือสอง
• การจัดหาและจัดระบบทรัพย์เพื่อการขาย ขั้นตอนและวิธีการการขายทรัพย์มือสอง การอ่านและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ซื้อ
• เอกสารสัญญาที่เกี่ยวข้องกับนายหน้า
• การขายอสังหาริมทรัพย์สำหรับชาวต่างชาติ: แนวทางการขายและเทคนิคปิดการขาย ข้อพึงระวังในการขายให้ชาวต่างชาติ
• เทคนิคเบื้องต้นการประเมินค่าทรัพย์สินและการวิเคราะห์ทำเลสำหรับนายหน้า
• วิธีวิเคราะห์มูลค่าจากต้นทุน วิธีเปรียบเทียบตลาดและวิธีแปลงรายได้เป็นมูลค่า ตัวอย่างมูลค่าทรัพย์สินที่ขึ้นอยู่กับข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่พึงสังวร
• การทำสัญญาจะซื้อ-จะขายอสังหาริมทรัพย์
• วิธีการจะทำสัญญาและตัวอย่างสัญญา ข้อพึงระวังในการทำสัญญา
• ประสบการณ์ในการบริหารงานขายอสังหาริมทรัพย์: ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
• CSR และ จรรยาบรรณวิชาชีพนายหน้าอสังหาฯ
• มอบวุฒิบัตร/ปิดการอบรม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่>> https://www.trebs.ac.th/th/25/RE131
Tag: อสังหาฯ, สังหาริมทรัพย์, การขายอสังหาฯ, ซื้อ-ขายอสังหา, ขายบ้าน, ตัวแทน, นายหน้า, บัตรตัวแทนนายหน้า, ใบอนุญาตนายหน้า

รายละเอียดสินค้า หลักสูตรอบรม นายหน้า RE131

ข้อมูลติดต่อ
  • tooktik
  • เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
  • 022952294
  • 23 ก.ย. 2562 12:04 น.


คำเตือน!! อย่าโอนเงิน มัดจำล่วงหน้า ผู้ซื้อ-ผู้ขาย ควรนัดเจอกัน พื้นที่โล่ง ไม่ไปคนเดียว และตรวจสอบสินค้าก่อนชำระเงินทุกครั้งที่มีการซื้อขาย