ข้อมูลประกาศ 042651
ข้อมูลติดต่อ
  • infinitytshirt
  • เขตคลองตันเหนือ กรุงเทพมหานคร
  • 020181615
  • 21 ส.ค. 2562 15:40 น.

สถาบันอนุญาโตตุลาการ คืออะไร

สินค้ารายการนี้: อื่นๆ จิปาถะ อื่นๆ
ทำไมถึงต้องเลือก THAC เพื่อประนอมข้อพิพาท

สะดวก สมเหตุสมผลสถาบันฯตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพ ทำให้สะดวกในการเดินทางอีกทั้งยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบวงจรได้แก่ ห้องประชุม

โปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง ตลอดจน ค่าธรรมเนียมบริการอนุญาโตตุลาการและการประนอมข้อพิพาทสมเหตุสมผลยืดหยุ่น น่าเชื่อถือ มีประสิทธิภาพสถาบันฯ มีกระบวนการระงับข้อพิพาทที่หลากหลายและรองรับความต้องการของคู่กรณีได้อย่างกว้างขวาง มีความน่าเชื่อถือและมั่นคงในการดำเนินกิจการ

เนื่องจากเป็นองค์กรที่ได้รับการจัดตั้งโดย พระราชบัญญัติมีการฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่สถาบันฯผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอนุญาโตตุลาการและผู้ประนอมข้อพิพาทอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการกับคดีที่มีความหลากหลายทางภาษา อีกทั้งสถาบันฯมีการขึ้นทะเบียนอนุญาโตตุลาการและผู้ประนอมข้อพิพาทที่มีชื่อเสียงมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในหลากหลายวิชาชีพอิสระ ได้มาตรฐานสากลTHAC เป็นสถาบันที่จัดตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติสถาบันอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2550 จึงมีความอิสระในการดำเนินคดีต่าง ๆ สามารถปรับเปลี่ยนกฎข้อบังคับให้ทันสมัยได้มาตรฐานสากลสอบถามเพิ่มเติม โทร 0-2018-1615 หรือ [email protected] และ www.thac.or.thความเป็นมาของสถาบันอนุญาโตตุลาการประเทศไทยได้มีการออกพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการในปี พ.ศ. 2545 ต่อมาในปี 2550 ได้มีการออกพระราชบัญญัติสถาบันอนุญาโตตุลาการเพื่อจัดตั้งสถาบันอนุญาโตตุลาการในประเทศไทยและทั้งนี้ THAC ได้ทำการจัดตั้งสถาบันและดำเนินการตามพระราชบัญญัติที่กล่าวไปข้างต้นขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมระบบอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศและให้บริการด้านอนุญาโตตุลาการที่มีความเป็นอิสระและมีมาตรฐานสากลสอบถามเพิ่มเติม โทร 0-2018-1615 หรือ [email protected] และ www.thac.or.thสัญญาอนุญาโตตุลาการ คืออะไรสัญญาอนุญาโตตุลาการ หมายถึง สัญญาที่คู่สัญญาตกลงให้ระงับข้อพิพาททั้งหมดหรือบางส่วนที่เกิดขึ้นแล้วหรือที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วยวิธีการอนุญาโตตุลาการ ทั้งนี้ สัญญาอนุญาโตตุลาการอาจเป็นข้อสัญญาหนึ่งในสัญญาหลัก หรือเป็นสัญญาอนุญาโตตุลาการแยกต่างหากก็ได้

สัญญาอนุญาโตตุลาการต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อคู่สัญญา แต่ถ้าปรากฏข้อสัญญาในเอกสารที่คู่สัญญาโต้ตอบทางจดหมาย

โทรสาร โทรเลข โทรพิมพ์ก็ให้ถือว่ามีสัญญาอนุญาโตตุลาการแล้วเช่นกันการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการถือเป็นเรื่องสำคัญเช่นกันของกระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการอนุญาโตตุลาการ เนื่องด้วยอนุญาโตตุลาการที่คู่พิพาททั้งสองฝ่ายได้แต่งตั้งจะเป็นผู้ชี้ขาดข้อพิพาท

โดยสามารถทำได้ดังนี้

1.คู่พิพาทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งเองโดยเป็นผู้กำหนดรายชื่อของผู้ที่จะให้เป็นอนุญาโตตุลาการ

2. คู่พิพาทให้สถาบันอนุญาโตตุลาการเป็นผู้แต่งตั้งให้โดย THAC มีการบริการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการนี้ให้เช่นกัน ซึ่งสถาบันของเรามีอนุญาโตตุลาการที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทั้งไทยและต่างประเทศกว่า 100 ท่านพร้อมให้บริการ ดังนั้นเมื่อมีข้อพิพาท อย่าลืม!! นึกถึง THACสอบถามเพิ่มเติม โทร 0-2018-1615 หรือ [email protected] และ www.thac.or.thองค์ประกอบ 7 อย่างของการเจรจาต่อรองที่ประสบความสำเร็จ1.ตอบสนองผลประโยชน์หลักของทุกฝ่าย2.เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในบรรดาทางเลือกต่างๆ3.สอดคล้องกับมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่เป็นกลางและเชื่อถือได้4.มีแผนสำรองที่ดีที่สุด5.ประกอบด้วยข้อผูกพันที่ชัดเจนและปฏิบัติได้6.เป็นผลลัพธ์ของการสื่อสารที่มีประสิทธิผล7.ช่วยสร้างความสัมพันธ์ในแบบที่คุณต้องการสอบถามเพิ่มเติมโทร 0-2018-1615 หรือ [email protected] และ www.thac.or.th

ไฟล์ภาพ

รายละเอียดสินค้า สถาบันอนุญาโตตุลาการ คืออะไร

ข้อมูลติดต่อ
  • infinitytshirt
  • เขตคลองตันเหนือ กรุงเทพมหานคร
  • 020181615
  • 21 ส.ค. 2562 15:40 น.


คำเตือน!! อย่าโอนเงิน มัดจำล่วงหน้า ผู้ซื้อ-ผู้ขาย ควรนัดเจอกัน พื้นที่โล่ง ไม่ไปคนเดียว และตรวจสอบสินค้าก่อนชำระเงินทุกครั้งที่มีการซื้อขาย