ข้อมูลประกาศ 037109
  • 12,987 บาท
ข้อมูลติดต่อ
  • phumthainam
  • เขตบ้านบาตร นนทบุรี
  • 0959194761
  • 11 ก.ค. 2561 08:58 น.

ZT TPE05 ทัวร์ ไต้หวัน TAIWAN อาร์ตตัวพ่อ 5 วัน 3 คืน บิน XW

สินค้ารายการนี้: ท่องเที่ยว ที่พัก ทัวร์ต่างประเทศ
วันที่1 กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
วันที่2 สนามบินเถาหยวน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดเหวิ่นหวู่ – เมืองไถจง – COSMETIC SHOP – ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต

โรงแรมที่พัก TALMUD HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันที่3 ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – ตลาดกลางคืนซื่อหลิน

โรงแรมที่พัก CHATEAU DE CHINE SINJHUANG ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันที่4 ผิงซี – หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – วัดหลงซาน - ร้านนาฬิกา – ย่านซีเหมินติง

โรงแรมที่พัก CHATEAU DE CHINE SINJHUANG ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันที่5 สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel: 02-011-9250
Mobile : 095-919-4761
Official Line : phumthaitravel
Facebook : Phumthai Travel

รายละเอียดสินค้า ZT TPE05 ทัวร์ ไต้หวัน TAIWAN อาร์ตตัวพ่อ 5 วัน 3 คืน บิน XW

ข้อมูลติดต่อ
  • phumthainam
  • เขตบ้านบาตร นนทบุรี
  • 0959194761
  • 11 ก.ค. 2561 08:58 น.

คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง:
ไต้หวัน ไทเป ราคาถูก

คำเตือน!! อย่าโอนเงิน มัดจำล่วงหน้า ผู้ซื้อ-ผู้ขาย ควรนัดเจอกัน พื้นที่โล่ง ไม่ไปคนเดียว และตรวจสอบสินค้าก่อนชำระเงินทุกครั้งที่มีการซื้อขาย