ข้อมูลประกาศ 033779
  • 100 บาท
ข้อมูลติดต่อ
  • somK
  • ไม่ระบุพื่นที่
  • 083-9428686
  • 31 ม.ค. 2561 13:46 น.

รับจัดรูปเล่ม จัดหน้า จัด Format วิทยานิพนธ์ Format สารนิพนธ์ IS งานวิจัย

สินค้ารายการนี้: ขายตรง สินค้า บริการ งานเอกสาร
รับจัดรูปเล่ม (Format)
- รับจัดรูปเล่ม จัดหน้า งานเอกสารต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวิทยานิพนธ์ (Thesis) สารนิพนธ์ (IS) งานวิจัย การค้นคว้าอิสระ ฯลฯ ตาม Format ที่กำหนดมาให้ ได้อย่างถูกต้อง (ส่งงานมาให้ตีราคาก่อนได้นะค่ะแล้วเราจะดูแลรับแก้ไขให้จนกว่าจะผ่าน รับรองไม่ทิ้งงานกลางคันแน่นนอนคะ)
- รับทำงาน วิทยานิพนธ์ งานวิจัย สารนิพนธ์ โปรเจคจบ ปวช. ปวส. ป.ตรี . ป.โท (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
- รับคีย์ข้อมูล รันผล วิเคราะห์ข้อมูล ด้วยโปรแกรม SPSS
- รับแปลเอกสาร ไทย-Eng / Eng-ไทย
- รับพิมพ์งาน ไทย อังกฤษ สูตรฟังก์ชันต่างๆ
- รับหาข้อมูล จัดทำรูปเล่มรายงาน และรับทำงานนำเสนอต่างๆ ด้วยโปรแกรม power point

ไม่ว่าจะเป็นมหาลัยรัฐบาลหรือเอกชน เรายินดีให้บริการ
ด้วยประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำกว่า 5 ปี

รับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยสแตมฟอร์ด
รับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
รับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
รับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
รับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
รับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
รับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
รับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
รับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ (ทั่วประเทศ)
รับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
รับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยรังสิต
รับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) NIDA
รับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ Admissions Assumption University
ฯลฯ รวมถึง มหาวิทยาลัยอื่นๆ ทั้งรัฐและเอกชน

รายละเอียดสินค้า รับจัดรูปเล่ม จัดหน้า จัด Format วิทยานิพนธ์ Format สารนิพนธ์ IS งานวิจัย

ข้อมูลติดต่อ
  • somK
  • ไม่ระบุพื่นที่
  • 083-9428686
  • 31 ม.ค. 2561 13:46 น.


คำเตือน!! อย่าโอนเงิน มัดจำล่วงหน้า ผู้ซื้อ-ผู้ขาย ควรนัดเจอกัน พื้นที่โล่ง ไม่ไปคนเดียว และตรวจสอบสินค้าก่อนชำระเงินทุกครั้งที่มีการซื้อขาย