ข้อมูลประกาศ 021557
  • 150 บาท
ข้อมูลติดต่อ
  • darnons
  • เขตบางเขน นนทบุรี
  • 02-953-5855
  • 09 พ.ย. 2563 15:19 น.

โครงการคนละครึ่ง เริ่มแล้ว แจกเงิน 3,000 บาท

โครงการคนละครึ่ง เริ่มแล้ว แจกเงิน 3,000 บาทที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาอนุมัติโครงการคนละครึ่ง ในการแจกเงิน 3,000 บาท ให้กับประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นการช่วยประชาชนออกค่าใช้จ่ายครึ่งหนึ่ง และรัฐจ่ายให้อีกครึ่งหนึ่ง รวมถึงอนุมัติการเพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มกำลังซื้อ รวมทั้งให้ร้านค้าเข้าร่วมโครงการ ที่เป็น ผู้ค้ารายย่อย พ่อค้าแม่ค้าขายปลีก มีเงินต่อยอดและเกิดระบบหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ รวมจำนวน 24 ล้านคน วงเงิน 5.1 หมื่นล้านบาท เพราะจะได้ประหยัดรายจ่ายประชาชน และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกวิธีหนึ่ง


ร้านค้าที่เข้าร่วม "คนละครึ่ง"
โครงการนี้เปิดโอกาสให้สามารถซื้อสินค้าได้จากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ โดยรัฐช่วยจ่าย 50% หรือ สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาท สามารถนำไปใช้กับ แผงลอย ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ร้านค้าทั่วไป ร้าน OTOP และผู้ประกอบการรายย่อย ที่ไม่ใช่นิติบุคคล ซึ่งกลุ่มเป้าหมายร้านค้ามีประมาณ 100,000 ร้าน แต่ไม่สามารถใช้ได้กับร้านสะดวกซื้อและร้านที่เป็นแฟรนไชส์ ครอบคลุมสินค้าประเภทอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไป แต่ไม่รวมลอตเตอรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ และการบริการโครงการคนละครึ่ง เริ่มแล้ว แจกเงิน 3,000 บาท


ร้านค้า โหลดแอปฯ "ถุงเงิน"
เงื่อนไข คือ ต้องเป็นร้านค้าขนาดเล็ก หาบเร่ แผงลอย ประเภทของกิน-ของใช้ เช่น ร้านอาหารในตลาด ร้านโชห่วย หรือ ร้านธงฟ้า ส่วนร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ที่เป็นนิติบุคคล เช่น ร้านสะดวกซื้อ รัฐบาลจะไม่เปิดให้เข้าร่วมโครงการ โดยร้านค้าที่ลงทะเบียนต้องโหลดแอปพลิเคชัน "ถุงเงิน" สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ผ่าน www.คนละครึ่ง.com

โครงการคนละครึ่ง เริ่มแล้ว แจกเงิน 3,000 บาท


ประชาชนทั่วไป โหลดแอปฯ "เป๋าตัง"
เปิดให้ลงทะเบียนจองสิทธิ์ผ่าน www.คนละครึ่ง.com จำนวน 10 ล้านคน หากวันแรกไม่เต็ม จะเปิดรับวันต่อ ๆ ไปจนเต็มตามจำนวนที่กำหนด เงื่อนไข คือ ผู้ลงทะเบียนต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป และต้องไม่ใช่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่ วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 06.00-23.00 น.


แจ้งผลผ่าน SMS & เริ่มใช้สิทธิ
หลังจากลงทะเบียนแล้ว ภายใน 2 วันทำการ ผู้ลงทะเบียนจะได้รับ SMS แจ้งว่าผ่านการพิจารณาหรือไม่ เมื่อผ่านโครงการแล้ว เงื่อนไข คือ ต้องโหลดแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" เพื่อเป็นช่องทางให้รัฐบาลโอนวงเงินสำหรับนำไปซื้อของกินของใช้จากร้านค้าที่เข้าร่วม โครงการนี้จะไม่ใช่การโอนเงินสดให้ไปกดใช้เอง เพื่อป้องกันการนำเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ เริ่มใช้สิทธิ์คนละครึ่งได้ตั้งแต่ วันที่ 23 ตุลาคม 2563 หรือหลังจากได้รับสิทธิ์ ตั้งแต่เวลา 06.00-23.00 น. เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563โครงการคนละครึ่ง เริ่มแล้ว แจกเงิน 3,000 บาท


เงื่อนไขการใช้เงินจ่ายคนละครึ่ง !!
1. โครงการนี้รัฐบาลจะช่วยจ่ายค่าซื้อสินค้าให้ 50% ของมูลค่าสินค้า แต่ไม่เกินวันละ 100 บาทต่อวันต่อคน และตลอดทั้งโครงการให้สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทต่อคน ยกตัวอย่าง หากซื้อสินค้าจำนวน 200 บาท เราจ่ายเอง 100 บาท รัฐบาลจ่ายให้ 100 บาท หรือกรณีที่ซื้อสินค้า 350 บาท เราต้องจ่ายเอง 250 บาท รัฐบาลจ่ายให้ 100 บาทต่อวันเท่านั้น
2. การซื้อสินค้าจะต้องจ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" เท่านั้น ดังนั้น ก่อนซื้อสินค้า ต้องเติมเงินเข้าแอปฯ เป๋าตังให้เรียบร้อยก่อน จากนั้นนำไปสแกนกับแอปพลิเคชัน ถุงเงิน ของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ คนละครึ่ง
3. หลังจากซื้อสินค้า รัฐบาลจะโอนเงินให้กับร้านค้าจำนวน 50% ของสินค้าที่ซื้อ สูงสุด 100 บาท ให้กับร้านค้าในวันถัดไป
4. หากผ่านการลงทะเบียนแล้วไม่ใช้สิทธิ์ภายใน 14 วัน จะถูกตัดสิทธิ์ และรัฐบาลจะโอนสิทธิ์ให้กับคนอื่นแทนโครงการคนละครึ่ง เริ่มแล้ว แจกเงิน 3,000 บาท


สำหรับ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
โครงการคนละครึ่งจะโอนให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั่วประเทศ จำนวน 14 ล้านคน คนละ 1,500 บาท จากเดิมได้เงินคนละ 200-300 บาทต่อเดือน จะเป็นคนละ 700-800 บาท โดยจะแบ่งจ่าย 3 ครั้ง เดือนละ 500 บาท ตั้งแต่เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563 แบ่งการรับเงินเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่...


กลุ่มที่ 1

สำหรับผู้มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี มีจำนวนผู้ถือบัตรทั้งสิ้น 3.6 ล้านราย ปกติได้รับ 300 บาทต่อเดือน จะเพิ่มให้เป็น 800 บาทต่อเดือน
กลุ่มที่ 2

ผู้มีรายได้ 30,000-100,000 บาทต่อปี มีจำนวนผู้ถือบัตรทั้งสิ้น 10.3 ล้านราย ปกติได้รับ 200 บาทต่อเดือน จะเพิ่มให้เป็น 700 บาทต่อเดือน


ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลงทะเบียนคนละครึ่งไม่ได้ ??
เนื่องจากความลำบากในการลงทะเบียนและการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของผู้ถือบัตรคนจน ที่ไม่สะดวกจองสิทธิ์รับเงินคนละครึ่ง ที่แจกสูงสุด 3,000 บาท โครงการนี้จึงให้ความช่วยเหลือแยกออกมา โดยไม่ต้องลงทะเบียนใด ๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยอย่างเต็มที่ และเมื่อได้รับความช่วยเหลือในส่วนนี้แล้ว จึงไม่สามารถร่วมลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งได้อีก


Cr.Kapook,Trueid,ฐานเศรษฐกิจ,สมาร์ทการ์ด,the bangkok insight,ช่อง 3,

รายละเอียดสินค้า โครงการคนละครึ่ง เริ่มแล้ว แจกเงิน 3,000 บาท

ข้อมูลติดต่อ
  • darnons
  • เขตบางเขน นนทบุรี
  • 02-953-5855
  • 09 พ.ย. 2563 15:19 น.

คำเตือน!! อย่าโอนเงิน มัดจำล่วงหน้า ผู้ซื้อ-ผู้ขาย ควรนัดเจอกัน พื้นที่โล่ง ไม่ไปคนเดียว และตรวจสอบสินค้าก่อนชำระเงินทุกครั้งที่มีการซื้อขาย