ข้อมูลประกาศ 010241
  • 48,900 บาท
ข้อมูลติดต่อ
  • 99worldtravel
  • เขตชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร
  • 02-3314146,0922518139
  • 03 ต.ค. 2557 11:05 น.

ทัวร์ไต้หวัน 99KSP-TG-TAIWAN-COUNTDOWN-A

สินค้ารายการนี้: ท่องเที่ยว ที่พัก โปรแกรมทัวร์
30 ธันวาคม 2557 – 4 มกราคม 2558

วันแรก กรุงเทพฯ  ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) - รถไฟหัวจรวด – เกาสง – ช้อปปิ้งซินเจวี๋ยเจียง


05.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาท์เตอร์ D ประตู 3 สายการบิน THAI AIRWAYS เจ้าหน้าที่ คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสำหรับทุกท่าน
07.25 น. ออกเดินทางสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI AIRWAYS  เที่ยวบินที่ TG 634
11.55 น. ถึงท่าอากาศยานเจียงไคเช็ค เมืองเถาหยวน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

เที่ยง  บริการอาหารมื้อเที่ยง อาหารพิเศษ NOVOTEL BUFFET
นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟหัวจรวดมุ่งหน้าสู่เมืองเกาสง
สัมผัสกับ รถไฟความเร็วสูง (เหมือนกับชินคันเซ็นที่ ประเทศญี่ปุ่น) ซึ่งเป็นรถไฟความร็วสูงแห่งที่สองของเอเซียได้เริ่มเปิดดำเนินการเมื่อเดือนธันวาคม 2006 ที่ผ่านมานี้เองซึ่งมีความเร็วถึง 300 กม./ชม. และมีความ ทันสมัยสะดวกสบายที่สุด (ได้สัมผัสความเร็วของรถไฟอย่างเต็มที่) / ใช้เวลาประมาณ 1:30 ซึ่งปกตินั่งรถใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมง)

เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ สเต็กไต้หวัน+สลัดบาร์
นำท่าน ช้อปปิ้งซินเจวี๋ยเจียง ย่านช้อปปิ้งซินเจวี๋ยเจียง แหล่งช้อปปิ้ง ของเมืองเกาสง อิสระท่าน
ช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายรวมทั้งสินค้าแฟชั่นวัยรุ่นมากมายตามอัธยาศัย
พักที่: KAOHSIUNG CHATEAU DE CHINE HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า
http://kaohsiung.chateaudechine.com/zh-tw/
วันที่สอง เจดีย์มังกรเสือ – วัดฝอกวงซัน (อนุสรณ์พระพุทธเจ้า) - E-DA WORLD (รวมบัตรเครื่องเล่น) + SHOPPING OUTLET MALL - ** COUNTDOWN ปี2015 @ E-DA WORLD **

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชม เจดีย์มังกรเสือ (Dragon Tiger Tower) มีรูปปั้นมังกรและเสือคำรามขนาดใหญ่ตั้งอยู่อย่างเด่นสะดุดตา โดยที่ทางเข้าจะเป็นรูปปากมังกร และทางออกจะเป็นรูปของปากเสือ ชาวท้องถิ่นเชื่อกันว่า หากใครที่เดินลอดปากของมังกรหิน และเดินออกจากปากของเสือจะเปลี่ยนความโชคร้ายกลายเป็นความโชคดี นอกจากนี้ท่านยังสามารถขึ้นชมวิวด้านบนของเจดีย์ ซึ่งจะเห็นทัศนียภาพโดยรอบทะเลสาบ ที่มีฉากหลังเป็นภูเขาที่สวยงามมากทีเดียว แล้วนำท่านเดินทางสู่ วัดฝอกวงซัน วัดที่มีประวัติศาสตร์มายาวนาน นำท่านสักการะพุทธสถานอกวงชัน วัด แห่งนี้มี ชื่อเสียงมากในไต้หวัน โดยเฉพาะการประกอบธรรม วัดแห่งนี้ยังมีอาณาเขตกว้างขวางปกคลุมภูเขาทั้งลูก นอกจากมีอาณาบริเวณมากมายแล้วภายในตัววัดยังมี การก่อสร้างโบสถ์ที่สวยงาม และรูปปั้นพระอรหันต์หลายร้อยองค์ นำท่านชม อนุสรณ์พระพุทธเจ้า สร้างตามรูปแบบพุทธคยา ของอินเดีย

เที่ยง  บริการอาหารมื้อเที่ยง อาหารพิเศษ อาหารเจประยุกต์
เดินทางเข้าสู่ อาณาจักร EDA WORLD สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ ดินแดนในฝันของคนทุกเพศทุกวัย บนเนื้อที่กว่า8600 ตารางเมตร มีร้านค้าถึง 123 ร้านค้า , อาคารสแควร์ได้ถูกออกแบบให้เป็นแบบสถาปัตยกรรมเขตร้อน พร้อมทั้งรวบรวมภัตตาคารชื่อดัง, เวทีการแสดงและตลาดนัด , ให้บรรยากาศความคึกคักสนุกสนาน , ภายในถูกตกแต่งให้มีความสวยงามทันสมัย, ตัวห้างสรรพสินค้าเป็นสถาปัตยกรรมสไตล์โมเดิร์คลาสสิก สนุกสุดเหวี่ยงกับเครื่องเล่นอันทันสมัยกว่า 47 ชนิด อาทิเช่น เครื่องเล่นกังหันหมุนที่มีความสูงจากพื้น 55 เมตร , เรือเหาะสูง 33 เมตร , อีกทั้งมีรถไฟเหาะรูปตัวUแห่งเดียวในเอเซีย , ซึ่งจะทำให้คุณได้สัมผัสความเสียวและความตื่นเต้นบนกลางอากาศ อย่างไม่รู้ลืม หรือ ท่านที่ชื่นชอบการช้อปปิ้งก็มี โซน OUT LET MALL ขนาดใหญ่ เป็นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์ดังชั้นนำของโลก, เพื่อให้ทุกท่านได้มีความสุขกับการช๊อปสินค้ากับส่วนลดราคาสุดพิเศษมากมาย บนพื้นที่กว่า 58,000 ตารางเมตร รวบรวมร้านค้าสินค้าแบรนด์ดังกว่า 300 แบรนด์ , อาทิ Gucci, YSL, A / X, DKNY, Tommy Hilfiger, และ Polo Ralph Lauren ... และอื่น ๆ เพื่อให้คุณได้ซื้อสินค้าแบรนด์ที่คุณชื่นชอบในราคาพิเศษสุดๆ ....
อิสระให้ทุกท่านเลือกกิจกรรมที่ชอบสนุกกันอย่างเต็มที่ภายในอาณาจักร E-DAWORLD

เย็น  บริการอาหารมื้อเย็น ณ ภัตตาคาร

ค่ำ COUNTDOWN ถอยหลังเข้าสู่ ศักราชใหม่ไปพร้อมกับทุกๆคนทั่วโลก..
พร้อมชมพลุไฟหลากสี ..... ที่ E-DA WORLD...
พักที่: KAOHSIUNG CHATEAU DE CHINE HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า
http://kaohsiung.chateaudechine.com/zh-tw/


วันที่สาม เกาสง – เจียอี้ – อุทยานอารีซัน (นั่งรถไฟโบราณ) – เจียอี้


เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังจากนั้นนำท่านสู่ เมืองเจียอี้ ออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติอารีซัน ซึ่งเป็นจุดท่องเที่ยวที่สำคัญและสวยงามอีกที่หนึ่งของไต้หวันที่ทุกท่านไม่ควรพลาด

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนอารีซัน
นำท่านเที่ยว ชมธรรมชาติบนเทือกเขาอารีซัน สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ ชื่นชมทะเลหมอก ต้นไม้ใหญ่ที่มีอายุ 3,000 ปี ฯลฯ นั่งรถไฟโบราณบนอุทยานอารีซันซึ่งเป็นรถไฟที่วิ่งบนภูเขามีเหลือเพียงสามแห่งในโลกเท่านั้น (***ในกรณีที่รถไฟปิดซ่อมแซมปรับปรุงไม่เปิดให้บริการจะเปลี่ยนเป็นขึ้นรถตู้แทน) นำท่านชมภายในอุทยานซึ่งยังมีทะเลสาบสองพี่น้อง ซึ่งเป็นทะเลสาบที่มีความสวยงามอย่างมาก เป็นทะเลสาบที่นำสายน้ำจากสองจุดมารวมกันอยู่ที่ทะเลสาบแห่งนี้ พร้อมทั้งให้ท่านได้ชม สวนสนพันปี ซึ่งมีสนหลากหลายนานาพันธุ์ มีความสวยงามที่แตกต่างกันไป ซึ่งต้นสนแต่ละต้นมีอายุมากกว่าร้อยปี ระหว่างทางนำท่านแวะชิมชาอูหลงขนานแท้จากยอดเขาอารีซัน ซึ่งมีชาหลายประเภทให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝาก

เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักที่ : CHAI YI MAISON DE CHINE HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า
http://chiayi-en.maisondechinehotel.com

วันที่สี่ เจียอี้ หนานโถว – วัดจงไถฉานซื่อ– ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถั๋งซัมจั๋ง –
วัดเหวินอู่ - ชิงจิ้ง

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นเดินทางสู่เมืองหนานโถว มุ่งหน้าสู่ วัดจงไถ่ซานซื่อ ซึ่งวัดแห่งนี้ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นศาสนาสถานที่ยิ่งใหญ่เป็นอันดับสามของโลกรองจากนครวาติกัลและวัดมหายานที่ธิเบต

เที่ยง  บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ ปลาประธานาธิบดี
นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งได้รับการกล่าวขานว่างดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวันตั้งอยู่ในเขตของ ซันมูลเลก เนชั่นแนลซีนิกแอเรียซึ่งทางการท่องเที่ยวไต้หวันได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2000 เพื่อบูรณะเมืองจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อวันที่ 21 กันยายน 1999 รวมความหลากหลายทางธรรมชาติจากผืนน้ำสู่ยอดเขาที่นับจากความสูงระดับ 600-2,000 เมตร มีความยาว 33 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ ลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่น ทำให้ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นที่มาของนามอันไพเราะว่า “สุริยันจันทรา” ให้ท่านดื่มด่ำกับบรรยากาศริม ทะเลสาบสุริยันจันทรา ทะเลสาบธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดแห่งเดียวของไต้หวัน นำท่านขึ้นสู่ วัดพระถั๋งซัมจั๋ง นมัสการอัฐิของ พระถังซามจั๋ง ที่ได้อัญเชิญ อัฐิธาตุกลับมาที่วัดเสวียนกวง เมื่อปี ค.ศ.1965 ได้เวลาอันสมควรนำท่านขึ้นฝั่งเดินทางไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินอู่ ซึ่งหมายถึงศาสดาขงจื่อเทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหิน 2 ตัวที่ตั้งอยู่หน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าถึงตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ ชิงจิ้ง

เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักที่: LICHING GARDEN VILLA http://www.liching.com.tw/profile/index.php หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า ฟาร์มแกะชิงจิ้ง (ชมโชว์ตัดขนแกะ) – ไทเป – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - อาบน้ำแร่ (ในห้องพักส่วนตัว)


เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเที่ยวชม ฟาร์มชิงจิ้ง สวิตเซอร์แลนด์น้อย สถานที่ที่ท่านสามารถสัมผัสกับรรยากาศแบบสวิตเซอร์แลนด์ ในเกาะไต้หวัน ตั้งอยู่บริเวณ เขตอุทยานแห่งชาติเขาไตร ซึ่งมีความสูงจากระดับน้ำทะเลถึง 1,750 เมตร สถานที่ซึ่งเป็นฟาร์มเลี้ยงแกะขนาดใหญ่ สัมผัสถึงความน่ารักของแกะขนปุยนุ่นสีขาว สนุกกับการป้อนอาหารเจ้าแกะตัวน้อย ประทับใจกับการชมการสาธิตการตัดขนแกะ และการต้อนแกะโดยสุนัขแสนรู้ อิสระให้ท่านเพลิดเพลิดกับธรรมชาติที่แสนสวยงามสูดโอโซนแสนบริสุทธิ์ ตามอัธยาศัย

เที่ยง  บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ สุกี้สไตล์ไต้หวัน
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองไทเป แล้วเดินทางสู่ ซื่อหลินไนท์มาเก็ต ตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไทเปจุดศูนย์รวมของวัยรุ่นและคนไทเปในไลฟ์ไตล์แบบกลางคืนมีทั้งแหล่งช้อปปิ้งแฟชั่นและของกินหลากหลายชนิด ให้ท่านได้เลือกซื้อและเลือกชม

เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ เสี่ยวหลงเปา
พักที่ : NEW TAIPEI CONVENTION CENTER HOTEL 4 ดาว
http://www.ntphotel.com/e_index.html หรือเทียบเท่า
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก อิสระให้ท่านผ่อนคลายความเมื่อยล้ากับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ ได้ง่ายๆภายในห้องพักของท่าน

วันที่หก พิพิธภัณฑ์กู้กง – ตึกไทเป101(รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น89) – ซีเหมินติง(สยามสแคว์แห่งไทเป) - สนามบินเถาหยวน  กรุงเทพฯ
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์กู้กง มีคนกล่าวว่าเปลือกของกู้กงอยู่ปักกิ่งแต่หัวใจอยู่ไต้หวัน เพราะพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้รวบรวมของล้ำค่าในพระราชวังกู้กงของปักกิ่งไว้ทั้งหมดซึ่งประเมินค่ามิได้และเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีการจัดแสดงของล้ำค่าเป็นอันดับ 3 ของโลกอีกด้วย พิพิธภัณฑ์สถานแห่งนี้มีประวัติยาวนานกว่า 5,000 ปี ชมของล้ำค่าหายากเช่น หยกผักกาดขาว หยกหมูสามชั้น ตราประทับประจำตัวเฉียนหลง ฮ่องเต้ งาช้างแกะสลัก ฯลฯ จากนั้นนำท่านสู่ ตึกไทเป 101 ตึกระฟ้า แห่งนี้มีความสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก มีความสูงถึง 508 เมตร สร้างขึ้นโดยหลักวิศวกรรมชั้นเยี่ยมสามารถทนทานต่อการสั่นสะเทื่อนของแผ่นดินไหว และการป้องกันวินาศกรรมทางอากาศ และยังมีลิฟท์ที่เร็วที่สุดในโลก ด้วยความเร็วต่อนาทีอยู่ที่ 1,010 เมตร นำท่านขึ้นตึกชมทัศนียภาพเมืองไทเป โดยรอบจากมุมสูงอิสระเก็บภาพความประทับใจก่อนนำท่านช้อปปิ้งแหล่งช้อปปิ้งที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของไทเปบริเวณตึก 101 ช้อปปิ้ง สินค้าแบรนด์เนมชั้นนำ ราคาถูกกว่าเมืองไทยประมาณ 20 %
เที่ยง  บริการอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ ภัตตาคาร 200 ล้าน
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ ย่านช้อปปิ้งซีเหมินติง(สยามสแคว์แห่งไทเป) แหล่งรวมเทรนด์วัยรุ่นใหม่ๆอิสระทุกท่านสนุกกับการช้อปปิ้งสินค้านานาชนิดมีให้เลือกมากมาย
ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน
20.10 น. เหิรฟ้าเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิน THAI AIRWAYS  เที่ยวบินที่ TG 635
23.00 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ...โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

รายละเอียดสินค้า ทัวร์ไต้หวัน 99KSP-TG-TAIWAN-COUNTDOWN-A

ข้อมูลติดต่อ
  • 99worldtravel
  • เขตชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร
  • 02-3314146,0922518139
  • 03 ต.ค. 2557 11:05 น.


คำเตือน!! อย่าโอนเงิน มัดจำล่วงหน้า ผู้ซื้อ-ผู้ขาย ควรนัดเจอกัน พื้นที่โล่ง ไม่ไปคนเดียว และตรวจสอบสินค้าก่อนชำระเงินทุกครั้งที่มีการซื้อขาย