ข้อมูลประกาศ 007441
  • 1,780 บาท
ข้อมูลติดต่อ
  • panyayy
  • ไม่ระบุพื่นที่
  • 0819429740
  • 08 เม.ย. 2557 11:04 น.

วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า วิเคราะห์เชิงซ้อน สมการเชิงอนุพันธ์ วิเคราะห์ฟูเรียร์ ลาปลาซ

สินค้ารายการนี้: หนังสือ นิตยสาร ตำราเรียน
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า การวิเคราะห์เชิงซ้อน สมการเชิงอนุพันธ์และการประยุกต์ การวิเคราะห์ฟูเรียร์ การวิเคราะห์ลาปลาซ

อนุกรมคณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้าแบ่งออกเป็น 3 เล่ม คือ เล่มที่ 1 ศึกษาถึงการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง และการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ เล่มที่ 2 ศึกษาถึงการวิเคราะห์วงจรระดับสูงประกอบด้วยจำนวนเชิงซ้อน (Complex Number) สมการเชิงอนุพันธ์ (Differential Equations) เล่มที่ 3 ศึกษาถึงอนุกรมฟูเรียร์ (Fourier Series) เทคนิคการแปลงลาปลาซท์ (Laplace Transform Technique) และวงจรเน็ทเวิค 2 พอร์ท (Two Port Networks) มีเนื้อหาครอบคุมหลักสูตร ปวช. ปวส. ปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ ปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้าของทุกมหาวิทยาลัย เหมาะสำหรับวิศวกร นักอุตสาหกรรม นักวิทยาศาสตร์ และผู้สนใจทั่วไป
1. การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า (Electric Circuit Analysis) หนาจำนวน 668 หน้า ราคา 450 บาท
2. การวิเคราะห์เชิงซ้อน สมการเชิงอนุพันธ์และการประยุกต์ (Complex Analysis and Differential Equations and Applications) หนาจำนวน 876 หน้า ราคา 550 บาท
3. การวิเคราะห์ฟูเรียร์ การวิเคราะห์ลาปลาซ และเน็ทเวิร์ค 2 พอร์ท (Fourier Analysis, Laplace Analysis and 2 Port Network) หนาจำนวน 570 หน้า ราคา 480 บาท

ขายชุดละ 1,780 บาท (รวมค่าส่งทั่วประเทศ)
วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า, วิเคราะห์เชิงซ้อน, สมการเชิงอนุพันธ์, วิเคราะห์ฟูเรียร์, วิเคราะห์ลาปลาซ, เน็ทเวิร์ค 2 พอร์ท, ไฟฟ้ากระแสตรง, ไฟฟ้ากระแสสลับ

ดร. ปัญญา ยอดโอวาท 0819429740, 0819422245
99 หมู่ 8 ต. ดอนตะโก อ. เมือง จ. ราชบุรี 70000
www.doctor-energies.com
[email protected], [email protected]
หรือ โอนเงินมาที่ ชื่อบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ นายปัญญา ยอดโอวาท
ธนาคารกรุงเทพ สาขาเทศโก้ โลตัส ศาลายา บัญชีเลขที่ 938-0-09992-0
โอนแล้ว โทร หรือ อีเมล มาให้ทราบ จะจัดส่งให้ภายใน 7 วันทำการครับ

รายละเอียดสินค้า วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า วิเคราะห์เชิงซ้อน สมการเชิงอนุพันธ์ วิเคราะห์ฟูเรียร์ ลาปลาซ

ข้อมูลติดต่อ
  • panyayy
  • ไม่ระบุพื่นที่
  • 0819429740
  • 08 เม.ย. 2557 11:04 น.


คำเตือน!! อย่าโอนเงิน มัดจำล่วงหน้า ผู้ซื้อ-ผู้ขาย ควรนัดเจอกัน พื้นที่โล่ง ไม่ไปคนเดียว และตรวจสอบสินค้าก่อนชำระเงินทุกครั้งที่มีการซื้อขาย