ข้อมูลประกาศ 006007
  • 5,000 บาท
ข้อมูลติดต่อ
  • pruksa2013
  • ไม่ระบุพื่นที่
  • 091-853-4779
  • 12 พ.ค. 2557 11:04 น.

รับยื่นวีซ่าไปต่างประเทศทั่วโลก รับปรึกษาปัญหาด้านวีซ่าไปต่างประเทศ

สินค้ารายการนี้: ท่องเที่ยว ที่พัก จองตั๋วเครื่องบิน รถ เรือ
BB Visa Consulting Service
Hotline : 091-853-4779
Web site : http://www.beevisa.com
E-mail:[email protected]

BB Visa Consulting Service รับทำวีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าคู่หมั้น วีซ่าแต่งงาน รับจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ และ เป็นตัวกลางในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว กับสถานฑูตแต่ละประเทศ ให้กับผู้ที่ต้องการเดินทางไปท่องเที่ยว แต่ไม่มีเวลาเพียงพอที่จะติดต่อกับสถานฑูตเพื่อขอวีซ่า ซึ่งมีหลายขั้นตอน และยุ่งยากในการจัดเตรียมเอกสาร

โดยมีทีมงานมืออาชีพ ให้บริการ ทำวีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าคู่หมั้น วีซ่าแต่งงาน ดำเนินการทุกอย่างให้พร้อมสรรพ จัดเตรียมเอกสาร แนะนำขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้การยื่นวีซ่ากับสถานฑูตง่ายขึ้น ในราคาย่อมเยา นอกจากนี้ ยังบริการข้อมูลการทำวีซ่าท่องเที่ยว อย่างครบถ้วน สำหรับผู้ที่กำลังต้องการข้อมูลในการ ทำวีซ่าท่องเที่ยว เรารวบรวมเอาข้อมูลที่สำคัญและเป็นประโยชน์เอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอกสารต่างๆ ที่ ผู้เดินทางต้องการ ทำวีซ่าท่องเที่ยว จำเป็นต้องเตรียม ที่ตั้งของสถานฑูต ช่วงวัน-เวลาในการยื่นวีซ่า ข้อแนะนำต่างๆ และ แบบฟอร์มในการขอวีซ่าท่องเที่ยว ของประเทศต่างๆ อาทิเช่น วีซ่าฝรั่งเศส, วีซ่าเยอรมัน, วีซ่าอังกฤษ, วีซ่าอิตาลี, Schengen Visa, วีซ่าอเมริกา, วีซ่าออสเตรเลีย, วีซ่านิวซีแลนด์,แคนาดา,นอร์เวย์,สวีเดน,ญี่ปุ่น

ทุกปัญหาการขอวีซ่าคุณ เราช่วยได้ ลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการจาก BB Visa Consulting Service คุณจะได้รับ การช่วยเหลือในทุกขั้นตอน เพราะเราทำงานแบบวิเคราะห์ข้อมูล จุดแข็ง จุดอ่อน ในการยื่นขอวีซ่าให้กับคุณ รวมถึงการดีไซน์งาน เอกสารที่ครบถ้วน สมบูรณ์ ตรงตามเงื่อนไขสถานทูตทุกประการ

• ให้คำปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับโอกาสที่จะได้รับวีซ่า โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
• การกำหนดรายการเอกสารที่ต้องใช้ในการประกอบการยื่นของผู้ยื่นเอกสารและผู้สนับสนุน(Sponsor)
• ประเมินโอกาสการขอวีซ่า วิเคราะห์ปัญหา และแนวทางแก้ไข
• การดำเนินขั้นตอนการขอใบเชิญจากผู้เชิญ(Invitation Letter)
• ตรวจสอบ การแสดงเอกสารการเงิน การงาน และแนวทางแก้ไข
• การกรอกฟอร์ม จัดเตรียมเอกสาร แนวทางการสัมภาษณ์
• การเขียนจดหมายอธิบาย ข้อมูล เอกสารให้กับสถานทูต(สำคัญมาก)

หากคุณต้องการ ความช่วยเหลือ ที่มากกว่าการ กรอกฟอร์ม จัดเอกสาร
BB Visa Consulting Service ช่วยคุณได้ ก่อนยื่น ปรึกษาฟรี
Fax.02-261-7842
Hotline: 091-853-4779
E-mail:[email protected]
Website:http://www.beevisa.comให้บริการทุกประเภทวีซ่า
1. วีซ่า ท่องเที่ยว (เยี่ยมแฟน / เพื่อน/ครอบครัว) อเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย ยุโรป

การกรอกใบสมัครที่ถูกต้อง ให้ตรงกับ หลักฐาน เอกสาร ที่จะยื่น
เอกสารการงาน การเงิน ตรงตามเงื่อนไขสถานทูตหรือไม่
เอกสารการลางาน รับรองงาน ใบลาพักร้อน สัมพันธ์กับเวลาที่ขอไปหรือไม่(ทำงาน1 ปี ขอไปเที่ยว 90 วัน เป็นไปได้ไหม)
เอกสารแสดงความสัมพันธ์ผู้ออกค่าใช้จ่าย(ครอบครัวหรือแฟน) ในการเดินทางและพำนัก เพียงพอต่อการยื่นหรือไม่
การเขียนจดหมายอธิบายชี้แจงข้อมูลผู้ยื่นอย่างมีเหตุผล (สำคัญมาก)

ในกรณีโดนปฏิเสธมา ทางเราให้คำปรึกษาทางกฎหมายและวิเคราะห์พื้นฐานของผู้สมัครและองค์ประกอบรอบข้าง จุดอ่อน จุดแข็ง ปัญหาและแนวทางการแก้ไข และการอธิบายข้อมูลที่ยื่นเข้าไปครั้งแรกและทำเอกสารในครั้งใหม่หรือการยื่นอุทธรณ์กลับเข้าไป ประเมินโอกาสในการขอวีซ่า โดยทนายความและที่ปรึกษา

2. วีซ่า คู่หมั้น(Fiancee)วีซ่าแต่งงาน(Spouse)วีซ่าถาวร(Settlement)ติดตามคู่สมรส K-1/K-3อเมริกา การันตีวีซ่า
การขอใบรับรองโสด
การจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติในไทย ด่วน1วัน
การเรียนภาษาก่อนขอวีซ่า ในบางประเทศ
การยื่นขอวีซ่าแต่งงาน แบบเร่งด่วน
การเตรียมเอกสารทั้งคู่ เอกสารยืนยันความสัมพันธ์ของผู้ขอวีซ่า การตรวจสุขภาพและประวัติอาชญากร
การยื่นขอวีซ่าให้บุตรติดตามไปด้วย
ผู้ที่เคยถูกปฎิเสธวีซ่าชนิดอื่นมาก่อนแล้วจะขอวีซ่าคู่หมั้น หรือ วีซ่า ถาวร หรือการยื่นอุทธรณ์


รับปรึกษาติดตามวีซ่าคู่หมั้น แต่งงาน ที่ยื่นเข้าไปที่สถานทูตแล้ว ที่ยังไม่ได้รับพิจารณาหรือรอเป็นเวลานาน ติดตามขั้นตอนการดำเนินการ


3.จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ แบบเร่งด่วน
- การกรอกฟอร์มขอใบรับรองโสด จากสถานทูต
- การแปลเอกสารใบรับรองโสดและการประทับตรารับรองจากกระทรวงฯหรือสถานทูต
- เอกสารการที่ใช้ขอจดทะเบียนสมรสของคนไทยและชาวต่างชาติ
- การจดทะเบียนสมรส ที่ สำนักงานเขต หรืออำเภอ

• แปลเอกสารทุกภาษา รับรองสถานทูตและกระทรวงฯ แบบด่วน 1 วัน
• จำหน่าย จองตั่วเครื่องบิน ทุกสายการบิน
• ประกันภัย การเดินทาง ราคาพิเศษ
• กรอกฟอร์ม วีซ่า ทุกประเทศ เริ่มต้น 500 -2000 บาท*
• จองคิว สัมภาษณ์ วีซ่าทุกประเทศ
• รับยื่นวีซ่า ทุกสถานทูต
• ต่อวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ NON-O NON-B วีซ่าระยะยาว 30 วัน 90 วัน


รับต่อวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการอยู่ต่อในประเทศไทย

- Extend your visa for 30,60 or 90 Days
- ขออนุญาติอยู่ต่อ 30 วัน 60 วัน 90 วัน 6 เดือน ถึง 1ปี

- Marriage visa
- วีซ่าแต่งงานสำหรับชาวต่างชาติ

- Retirement visa
- วีซ่าบั้นปลายชีวิต

- Non “B” Work permit and Working visa
- วีซ่าทำงาน ใบอนุญาติทำงาน

- ED visa
- วีซ่านักเรียน

- Change type of visa, non “O” non “ED” non “B”
- ขอเปลี่ยนประเภทวีซ่า

- Open Bank Account in Thailand
- เปิดบัญชีเงินฝากในประเทศไทย

- 90 Day immigration report
- แจ้งอยู่เกิน 90 วัน

- Resident certificate
- ใบรับรองถิ่นที่อยู่

- Over stayed problem
- ปรับวีซ่าอยู่เกินกำหนด


เอกสารประกอบการยื่นขอทำวีซ่าแต่ละประเทศมีดังนี้

1. หนังสือเดินทาง (Passport)
2. ใบคำร้องการขอวีซ่า (กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมเซ็นชื่อ)
3. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
4. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สูติบัตร (สำหรับเด็กที่ยังมีอายุไม่ถึง 15 ปี หรือยังไม่มีบัตรประชาชน)
5. ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ หรือสกุล
6. สำเนาทะเบียนบ้าน (หน้าที่ระบุเลขที่บ้าน และหน้าที่ระบุชื่อท่านในทะเบียนบ้าน)
7. สำเนาทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่า หรือกรณีที่คู่สมรสเสียชีวิต ขอสำเนาใบมรณะบัตรของคู่สมรส
8. กรณีคู่สมรส ไม่ได้จดทะเบียนสมรส แต่มีบุตรธิดาด้วย ให้แสดงสูติบัตรของบุตรด้วย
9. เบอร์โทรศัพท์ บ้าน, ที่ทำงาน, มือถือ *****จำเป็นอย่างยิ่ง****** (มีผลกับการพิจารณาวีซ่า)
10. เอกสารการทำงาน หรือเอกสารทางธุระกิจ(ในกรณีที่เป็นเจ้าของธุระกิจ)

ในกรณีที่ผู้ที่จะเดินทางที่มีคนเชิญหรือมีแฟนเป็นชาวต่างชาติต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

- จดหมายเชิญ
- พาสปอร์ตถ่ายสำเนาทุกหน้าที่มีการเดินทาง
- เอกสารด้านการงาน
- เอกสารด้านการเงินย้อนหลัง 6 เดือนอัปเดทล่าสุด
- เอกสารการเสียภาษีปีล่าสุด
- เอกสารเกี่ยวกับที่พัก(บ้านที่แสดงให้เห็นว่ามีที่พักจริง)
- ใบหย่า(กรณีที่มีการหย่าร้าง)
- หลักฐานความสัมพันธ์/รูปถ่ายความสัมพันธ์/หลักฐานการส่งเงิน/อีเมลย์/หรือบิลค่าโทรศัทพ์

กรณีถูกปฏิเสธวีซ่า
ทางเราจะวิเคราะห์ ปัญหาของการถูกปฏิเสธวีซ่าจากสถานทูตอย่างรอบคอบและกำหนดกรอบแนวทางการแก้ไข การเขียนอธิบายในประเด็นที่ถูกปฏิเสธให้กับสถานทูตเข้าใจเกี่ยวกับปัญหา นั้นๆ การเพิ่มเอกสาร หลักฐานใน การยื่นครั้งต่อไป หรือการยื่นอุทธรณ์


BB Visa Consulting Service เราให้บริการภายใต้ ความรับผิดชอบต่อผลงาน มิใช่แค่เพียงผลประโยชน์เพื่อให้ลูกค้าทุกรายของเรา ได้รับการอนุมัติ บนความต้องการของลูกค้า เราไม่เคยละเลยรายละเอียดการบริการให้กับลูกค้า หลักการคิด วิเคราะห์ เหตุผลในการทำงาน และการบริการที่ดี หากท่านมีปัญหาการดำเนินการขอวีซ่า เรายินดีให้คำปรึกษาแก่ท่าน

เรามืออาชีพที่คุณสามารถวางใจได้ ให้เราเคียงข้างคุณ.......ปรึกษาฟรี

บีบี วีซ่า คอนซัลติ้ง เซอร์วิส (BB Visa Consulting Service)
HotLine:091-853-4779
แฟกซ์.02-261-7842
E-mail: [email protected]
เว็ปไซต์:http://www.beevisa.com
เลขที่ 8/1 อาคารนวมคอมเพล็กซ์ ห้อง 1 บี ถนนสุขุมวิท ซอยสุขุมวิท 33 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

รายละเอียดสินค้า รับยื่นวีซ่าไปต่างประเทศทั่วโลก รับปรึกษาปัญหาด้านวีซ่าไปต่างประเทศ

ข้อมูลติดต่อ
  • pruksa2013
  • ไม่ระบุพื่นที่
  • 091-853-4779
  • 12 พ.ค. 2557 11:04 น.

คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง:
รับทำวีซ่า

คำเตือน!! อย่าโอนเงิน มัดจำล่วงหน้า ผู้ซื้อ-ผู้ขาย ควรนัดเจอกัน พื้นที่โล่ง ไม่ไปคนเดียว และตรวจสอบสินค้าก่อนชำระเงินทุกครั้งที่มีการซื้อขาย