เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
ลงประกาศฟรี
พื้นที่โฆษณา TopA แสดงทุกหน้า โทร. 087-887-2192 หรือ คลิก

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ห้วยน้ำดัง นั่งรถราง แอ่วเมืองลำพูน

ทัวร์แม่ฮ่องสอน
 • ทัวร์แม่ฮ่องสอน
 • รายละเอียด ทัวร์แม่ฮ่องสอน

  อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง วัดน้ำฮู ศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนาน ปายแคนยอน สะพานเหล็กประวัติศาสตร์ สะพานข้ามแม่น้ำปาย วัดพระธาตุแม่เย็น

  เดินทางวันที่ 19-22 กรกกาคม 2556

  วันแรก กรุงเทพฯ-เชียงใหม่
  19.00 น พร้อมกัน ณ จุดนัดพบเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับนำท่านเดินทางสู่จังหวัดเชียงใหม่ โดยรถทัวร์ปรับอากาศ
  วันที่สอง วัดน้ำฮู ศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนาน ปายแคนยอน วัดพระธาตุแม่เย็น coffee in love
  06.00 ถึงเชียงใหม่ บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร (มื้อที่ 1)
  10.00 น. รับประทานอาหารเช้า(มื้อที่ 4) แวะชม Coffee In Love
  11.00 น. ชมสะพานเหล็กประวัติศาสตร์ สะพานข้ามแม่น้ำปาย ซึ่งเป็นสัญลักษณ์เมืองปาย
  12.00 น. ชมพระอาทิตย์ตก และวิวเมืองปายที่ วัดพระธาตุแม่เย็น
  12.30 น. เข้าพัก ณ รีสอร์ทในเมืองปาย ณ ฮัทอิงปาย หรือระดับเดียวกัน ( ห้องพัดลม พักห้องละ 2-3 ท่าน) รับประทานอาหารกลาง วันที่ปาย (มื้อที่ 2)
  13.30 น. นมัสการพระอุ่นเมืองที่ วัดน้ำฮู ซึ่งสามารถเปิดเศียรและมีน้ำมนต์ซึมตลอดเวลา
  14.30 น. เที่ยว ศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนาน ชมบ้านดิน ชิมชา จากนั้นแวะน้ำตกหมอแปง น้ำตกขนาดกลางท่ามกลางธรรมชาติอันร่มรื่น
  16.00 น. เดินเล่นตัวเมืองปาย แวะชมตลาดเย็น เลือก ซื้อสินค้าพื้นเมืองและของกินมากมาย
  16.30 น. ชมพระอาทิตย์ตกและมหัศจรรย์ปายแคนยอนหรือกองแลน ชมทิวทัศน์ของโตรกผาสูง 360 องศา
  18.30 น. บริการอาหารเย็นที่ปาย (มื้อที่ 3) ชิมโรตีหลากรส แวะ ร้านมิตรไทยและร้านสบายดี ซื้อโปสการ์ดและเสื้อน่ารักๆ ตกดึกถ้า
  ใครสนใจจะไปฟังเพลง แนะนำให้ไปที่ร้านบีบ๊อบซึ่งมีดนตรีเล่นสด
  วันที่สาม อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง น้ำพุร้อนป๋าแป๋ พระเปลี่ยนหน้า วัดอุโมงค์
  06.00 น อำลาเมืองปาย นำท่านชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า ณ อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง แวะชมวิวที่จุดชมวิว
  กิ่วลม สวยงามสุดๆ มองเห็นดอยหลวงเชียงดาวลิบๆ
  10.00 น . นำท่านชมน้ำพุร้อน โป่งเดือด ป่าแป๋ เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ใน อ.แม่แตง จ. เชียงใหม่ ห่างจากตัวเมืองประมาณ 40 กิโลเมตร เป็นหนึ่งใน UNSEEN THAILAND เป็นน้ำพุร้อนขนาดใหญ่
  12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) แล้วนำคณะเดินทางสู่จังหวัดเชียงใหม่
  บ่าย นำท่านนมัสการพระเปลี่ยนหน้า 9 แบบ พระประธานในโบสถ์วัดอุโมงค์ สร้างปาฏิหาริย์เปลี่ยนสีหน้าได้ถึง 9 แบบ แล้วแต่ตำแหน่งของแสงไฟ เผยเจ้าอาวาสค้นพบโดยบังเอิญตั้งแต่ 5 ปีก่อน ตอนปิดไฟในโบสถ์ แล้วมองไปเห็นหน้าพระประธานกลายเป็นหน้ายิ้ม จากนั้นก็เลยจัดแสงแบบต่างๆ ในโบสถ์ จนพระประธานเปลี่ยนสีหน้าได้มากมาย 9 แบบ ทางด้านนักวิชาการด้านศิลปะยันเป็นเพราะแสงตกกระทบมุมต่างๆ ทำให้มองเห็นสีหน้าพระเปลี่ยนไปได้ ไม่เกี่ยวกับปาฏิหาริย์
  18.00 น. บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร
  19.00 น. นำคณะร่วมพิธีเวียนเทียน แบบชาวล้านนา ใน วันอาสาฬหบูชา ณ วัดพระสิงห์
  วันที่สี่ พระธาตุหริภุญชัย พิพิธภัณฑ์หริภุญไชย วัดพระนางจามเทวี วัดมหาวัน วัพระคงฤาษี
  06.00 น อรุณสวัสดิ์ยามเช้า นำท่านเข้าที่พักให้ท่านได้ทำภารกิจส่วนตัว พร้อมบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร
  07.30 น นำท่านสมัสการ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร เป็นพระธาตุ 1 ใน 8 ของจอมเจดีย์แห่งสยาม และเป็นพระธาตุประจำปีระกา จัดเป็นพระธาตุที่ก่าแก่ที่สุดในภาคเหนือ มีโบราณสถานสำคัญ คือสุวรรณเจดีย์ หรือ ปทุมวดีเจดีย์ หอระฆัง หอไตร วิหารพระเจ้าทันใจ วิหารพระละโว้ วิหารพระสังขจาย อุโบสถพระเจ้าทองทิพย์ หอกังสดาล วิหารพระนอน วิหารพระแดง และพิพิธภัณฑ์ประจำวัด นำท่านนั่งรถรางเที่ยวเมืองลำพูน ชม พิพิธภัณฑ์ หริภุญไชย แหล่งรวบรวมโบราณวัตถุสมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยหริภุญไชยและล้านนา จุดเด่นที่น่าสนใจ เช่น พระมีหนวด พระสิงห์ ศิลาจารึกหลักที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โครงกระดูกบ้านวังไฮ อายุราว 3,000 ปี พิพิธภัณฑ์ชุมชนเมือง ภายในพิพธภัณฑ์จัดแสดงเรื่องราวประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนชาวลำพูน ชม รูปภาพเก่า ๆ ร้านขายเครื่องเขียน ผลิตภัณฑ์ของใช้รุ่นเก่า ตู้ไปรษณีย์ รถสามล้อ อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี ปฐมกษัตรีย์แห่งนครหริภุญไชย รูปปั้นของพระนางทรงแสดงสุนทรียภาพของสตรีพื้นเมืองที่ใบหน้าละม้ายชาวรามัญ พระหัตถ์ขวาทำท่าผายมือ แผ่เมตตาบารมีให้แก่อาณาประชาราษฎร์ พระหัตถ์ซ้ายถือคทาวุธซึ่งสะท้อนความเป็นนักรบผู้เกรียงไกร สรีระมีความงดงาม สมส่วน เป็นประติมากรรมขนาดใหญ่กว่าคนจริง หล่อด้วยสำริด ฉากหลังของ อนุสาวรีย์เป็นซุ้มโคปุระแบบทวารวดี และละโว้ วัดจามเทวี (กู่กุฏิหรือสุวรรณจังโกฏ) ภายในเจดีย์บรรจุอัฐิของพระนางจามเทวี สร้างเป็นสถูปทรงเหลี่ยมซ้อนขึ้น 5 ชั้น มีพระพุทธรูป 60 พระองค์ภายในซุ้มและอีกองค์หนึ่งเป็นเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยม เรียกว่า “รัตนเจดีย์” แวะเที่ยว วัดมหาวัน เป็นต้นกำเนิดพระรอดลำพูน 1 ในพระเครื่องชุดเบญจภาคี (พระสมเด็จวัดระฆัง พระรอดมหาวัน พระนางพญา พระผงสุพรรณ และพระซุ้มกอ ) เป็นพระพิมพ์ที่ถูกจัดให้อยู่สูงสุดของพระสกุลลำพูน ค้นพบที่กรุวัดมหาวัน จากนั้นเดินทางสู่ วัดพระคงฤาษี เป็นวัดต้นกำเนิดพระพิมพ์รุ่นพระคงอันลือลั่น เป็นแหล่งชุมพระฤาษีทั้ง 5 ตนผู้ร่วมสถาปนานครหริภุญไชย
  11.30 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร
  บ่าย หากมีเวลา แวะหมู่บ้านหัตถกรรมผ้าฝ้ายเวียงยองและขัวมุงท่าสิงห์ เที่ยวชมวิถีชีวิตชาวบ้านในเส้นทางถนนสายวัฒนธรรมชุมชนเวียงยอง หมู่บ้านผลิตผ้าฝ้ายโดยฝีมือชาวบ้าน ผ้าที่ผลิตจะเป็นผ้าฝ้ายและผ้าไหมยกดอก รวมถึงผลิตภัณฑ์จากฝ้ายอื่น ๆ ภายในชุมชนยังมีขัวมุงท่าสิงห์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP อาทิ ผ้าฝ้ายยกดอกลำพูน สินค้าตกแต่งบ้าน เครื่องประดับ เป็นต้น
  13.00 น. สมควรแก่เวลานำท่านสมาชิกเดินทางกลับกรุงเทพฯ
  22.00 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจที่มิอาจลืมเลือน
  อัตราค่าบริการ ท่านละ 4,999 บาท (ห้องพัดลม) ห้องแอร์เพิ่ม 300 บาท
  อัตรานี้รวม - ค่าอาหาร 5 มื้อ // ค่าที่พัก 1 คืนตามระบุ//ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่// ค่ารถท้องถิ่นเที่ยวตามรายการ
  ค่าเจ้าหน้าที่คอยบริการ// ค่ารถไปกลับ กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ // ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่//
  อัตรานี้ไม่รวม - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน

  สนใจติดต่อได้ที่
  บริษัททัวร์อินไทยแลนด์
  Tourinthailand.com
  Tel: 02 5783998, 02 9071535, 083 801559
  E-mail: Thailand_tour@hotmail.com
  ข้อมูลของประกาศ
  • เลขที่ประกาศ : 002605
  • หมวดหมู่ : ท่องเที่ยว ที่พัก
  • หมวดหมู่ย่อย : บริษัททัวร์
  • ลงประกาศ : 2013-06-19 09:34:32
  • หมดอายุ : 0000-00-00 00:00:00
  • เข้าชม : 439 ครั้ง
  • ราคา : 4,999 บาท.
  • ผู้ลงประกาศ : tourinthailand
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0838015599
  • อำเภอ/เขต :
  • จังหวัด :
  พื้นที่โฆษณา C3 คลิก
       
  bots SEO ของ Google เข้ามาเก็บข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 11.46 น.
  สงวนสิขสิทธิ์ © 2554 โพสต์ฟรี108 ลงประกาศฟรี Postfree108.com